เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

เลือกรับประทานอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักตัว

healthy-food

ความต้องการอาหารของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจำนวนอาหารที่ต้องการเช่น

อายุ เด็กในวัยทารกร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วร่างกายต้องการแคลอรี่ซึ่งเทียบกับน้ำหนักตัวแล้วจะสูงมากรวมทั้งต้องการสัดส่วนของโปรตีนเป็นร้อยละที่สูงเมื่ออายุมากขึ้นการเติบโตช้าลงความต้องการโปรตีนและแคลอรีจะลดลงถึงระดับเพื่อซ่อมแซมและสะสมเมื่อร่างกายเติบโตเต็มที่แล้วเมื่ออายุมากขึ้นเข้าสู่วัยสูงอายุประสิทธิภาพในการย่อยและการดูดซึมจะลดลงร่างกายจะต้องการอาหารที่ย่อยง่ายมีคุณภาพสูง

งาน ในกลุ่มบุคคลที่มีการใช้แรงงานสูงมีการเคลื่อนไหวของร่างกายมากเช่นกรรมกรนักกีฬากลุ่มบุคคลเหล่านี้จะมีการเผาผลาญอาหารสูงเพื่อให้ได้พลังงานมากจึงต้องการจำนวนแคลอรี่ต่อวันสูงกว่าบุคคลที่มีการใช้พลังงานน้อย

ภูมิอากาศ ผู้ที่อยู่ในบริเวณอากาศหนาวเย็นร่างกายจะมีระดับการเผาผลาญอาหารเร็วกว่าผู้ที่อยู่ในแถบอบอุ่นเพื่อให้เกิดความร้อนรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่

นอกจากปัจจัยดังระบุข้างต้นแล้วยังมีภาวะต่างๆที่ทำให้ระดับความต้องการอาหารเปลี่ยนแปลงไปเช่นภาวะตั้งครรภ์มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งร่างกายจะต้องการสารอาหารต่างๆสูงขึ้นหรือในภาวะที่ร่างกายมีการสะสมหรือขับถ่ายหรือใช้สารผิดปกติไปเช่นผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยโรคไตโรคตับไขมันสูงขึ้นต้องการอาหารต่างจากคนปกติ

อาหารเพื่อสุขภาพ

ช่วงเวลาไม่กี่สิบปีนี้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะประเทศไทยชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเปลี่ยนไปโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองความเจริญทำให้บ้านเมืองขยายออกมียานพาหนะต่างๆให้ใช้ชีวิตประจำวันซึ่งแต่เดิมเดินทางด้วยการเดินก็ใช้ยวดยานพาหนะแทนที่ลักษณะของงานเปลี่ยนจากงานที่ใช้แรงงานสูงมาเป็นแรงงานที่ใช้แรงงานต่ำแต่ความเครียดสูงลักษณะงานที่มีการแข่งขันความตึงเครียดความแออัดจากจำนวนประชากรที่สูงขึ้นอาหารซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอาหารที่มีผักมากเปลี่ยนเป็นอาหารที่มีโปรตีนและไขมันสูงแทนที่อาหารเสริมขนมน้ำอัดลมกาแฟบุหรี่เหล้ารวมทั้งเครื่องดื่มจำพวกที่มีแอลกอฮอล์ผสมทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความอาง้วนเบาหวานภาวะไขมันสูงโรคความดันเลือดสูงโรคหัวใจและอื่นๆ

เพื่อสุขภาพที่ดีเราควรสนใจในสุขภาพของตนเองและมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารควบคุมน้ำหนักตัว ในแง่อาหารเมื่ออายุมากขึ้นควรลดอาหารจำพวกเนื้อสัตว์และไขมันเพิ่มผักและผลไม้ซึ่งมีกากอาหารมากรวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่ในภาวะที่มีความต้องการอาหารแตกต่างจากปกติเช่นตั้งครรภ์มารดาที่ให้นมลูกผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันเลือดสูงควรจะปรึกษาแพทย์ที่ดูแลซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถให้คำแนะนำได้เพราะความเหมาะสมของอาหารแต่ละบุคคลย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆของบุคคลนั้นนั้นไม่สามารถใช้มาตรฐานเดียวกันได้ทุกคน